สรุปกฎหมายจราจรฉบับใหม่ 5 กันยายน 65 มีอะไรบ้าง

สรุปกฎหมายจราจรฉบับใหม่ 5 กันยายน 65 มีอะไรบ้าง

สำหรับวันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาได้มีการประกาศใช้ กฎหมายจราจรฉบับใหม่ ที่มีการปรับปรุงอัตราโทษในคดีจราจร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามากพอสมควร มีอะไรบ้างนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้ครับ

1.UPDATE กฎหมายเมาแล้วขับเพิ่มโทษผู้กระทำผิดซ้ำ

โดยทำผิดครั้งแรก มีอัตตราโทษ จำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาท หากทำผิดซ้ำข้อหา “เมาแล้วขับ” ภายใน 2 ปี นับแต่วันกระทำผิดครั้งแรกเพิ่มโทษ เป็นจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับ 50,000 ถึง 100,000 บาท และศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอ และจะถูก

 • ถูกพักใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
 • ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

2.ผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

โดยในรถที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถตู้ ผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

 • รถกระบะ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งตอนหน้า
 • รถกระบะสองตอน (4 ประตู) ผู้โดยสารตอนหลังต้องรัดเข็มขัดนิรภัย
 • รถกระบะแคป หรือท้ายกระบะ นั่งบริเวณแคป หรือท้ายกระบะได้โดยไม่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยแต่ต้องนั่งไม่เกินจำนวนที่กำหนด ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะออกประกาศกำหนดจำนวนคนโดยสาร และลักษณะการโดยสารที่ปลอดภัย ให้ประชาชนทราบต่อไป ภายใน 4 ธันวาคม 2565

หากฝ่าฝืนไม่รัดเข็มขัดนิรภัยตามที่กำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

3.เพิ่มโทษแว้น ซิ่งแข่งรถในทาง
รวมกลุ่ม มั่วสุม ในทาง หรือสารธารณสถานใกล้ทาง ด้วยรถตั้งแต่ 5 คัน ขึ้นไป ถือว่า “พยายามแข่งรถในทาง”หากมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • นัดหมายเพื่อแข่งรถกันมาก่อน หรือรถดัดแปลง/ปรับแต่ง มีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ
 • มีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะทำการแข่งรถในทาง มีโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง ( การแข่งรถในทาง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับ 5,000 ถึง 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ )
 • ผู้จัด โฆษณา ประกาศ ชักชวนแข่งรถมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ร้านรับแต่งรถ เมื่อรถนั้นถูกนำไปใช้แข่งรถในทางต้องรับโทษในฐานะผู้สนับสนุน มีโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง (จำคุกไม่เกิน 2 เดือน ปรับ 3,000 ถึง 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ )

4. เพิ่มอัตราโทษตามกฎหมายจราจร

โดยมีการปรับเพิ่มอัตราโทษในข้อหาที่เป็นปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุนํามาซึ่งการสูญเสียของผู้ขับขี่ และผู้ใช้ทางขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร โดยเพิ่มค่าปรับจราจร ตามข้อหาดังต่อไปนี้

 • ขับรถเร็วเกินกำหนด ปรับไม่เกิน 4,000 บาท
 • ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ปรับไม่เกิน 4,000 บาท
 • ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับไม่เกิน 4,000 บาท
 • ขับรถย้อนศร ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • จอดรถในที่ห้ามจอด ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • ไม่สวมหมวกนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • ขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น จำคุกไม่เกิน 1 ปีจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000 – 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
Author Image
bikerthink