รีแมพ จูนกล่อง ทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นไหม?

รีแมพ จูนกล่อง ทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นไหม?

ในปัจจุบันที่รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์นั้นมีการ นำกล่องควบคุม หรือ ECU (Electronic Control Unit) เข้ามาควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ ไม่ว่าจะเป็นควบคุมอัตราการจ่ายเชื้อเพลิง องศาการจุดระเบิด ควบคุมการเปิดคันเร่ง ฯลฯ ซึ่งก็มีบางผู้ให้บริการได้มีการโฆษณาว่า การรีแมพ จูนกล่อง หรือติดตั้งกล่องเหล่านี้ สามารถช่วยให้ประหยัดน้ำมันขึ้นได้ วันนี้แอดเลยจะมาเล่าว่า จะสามารถทำให้ประหยัดน้ำมันขึ้นไหม?

โดยเรามักจะพบการ การรีแมพ จูนกล่อง หรือติดตั้งกล่อง ในการแต่งรถซิ่ง ซึ่งรถเหล่านี้ต้องการอัตราเร่งและความเร็วที่เพิ่มขึ้น มีแรงม้าที่เพิ่มขึ้น รอบเครื่องยนต์มาเร็ว และแน่นอนว่า ทำให้กินน้ำมันขึ้นแน่นอน แต่ทำไม ยังมีการโฆษณาว่า การรีแมพ จูนกล่อง หรือติดตั้งกล่อง นั้นสามารถทำให้รถประหยัดน้ำมันได้มากขึ้น

โดยทั่วไปนั้น เมื่อเราใช้งานรถมาระยะหนึ่ง เครื่องยนต์หรือระบบต่างๆของรถนั้นจะมีการเสื่อมสภาพ แม้กระทั่ง กล่องควบคุม หรือ ECU (Electronic Control Unit) ซึ่งได้มีการถูกตั้งค่ามาอย่างเหมาะสมจากโรงงาน ก็อาจจะมีการผิดเพี้ยนไปจากเดิม ซึ่งทำให้ค่าที่ได้มีการตั้งไว้นั้น ไม่สามารถดำเนินการควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ ที่มีเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิม ได้อย่างเหมาะสม

จึงทำให้มีการคิดค้นวิธีการปรับปรุงเครื่องยนต์ ที่มีการเสื่อมสภาพไป ซึ่งนำมาสู่ารรีแมพ จูนกล่อง เพื่อตรวจสอบการทำงานของกล่อง ว่ามีอะไรผิดเพี้ยนไป และตั้งค่าสมดุลการทำงานระหว่างกล่องควบคุม ECU และเครื่องยนต์ นำมาสู่ความเสถียรและประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องยนต์

เมื่อเครื่องยนต์นั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานขึ้นนั้น ทำให้รถมีอัตราเร่งที่ดีขึ้น การเร่งความเร็วเมื่อต้องการใช้ความเร็วนั้นใช้เวลาน้อยลง รวมไปถึงการจ่ายน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพที่มากขึ้น นำไปสู่ ทำให้รถของเรานั้น ประหยัดน้ำมันมากขึ้น นั่นเอง และนี่คือที่มาของ คำว่า รีแมพ จูนกล่อง ระหยัดน้ำมัน

บทความที่เกี่ยวข้อง : https://www.checkraka.com/car/article/125761

Author Image
bikerthink