กฎหมายใหม่ กำหนดความกว้างกล่องท้ายรถทัวร์ริ่ง

กฎหมายใหม่ กำหนดความกว้างกล่องท้ายรถทัวร์ริ่ง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ตามที่ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 222 ง หน้า 11-13 ได้มีประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ขนาด และการติดตั้งกล่องหรืออุปกรณ์บรรจุสินค้าหรือสิ่งของสำหรับรถจักรยานยนต์ พ.ศ.2564 ออกมา ซึ่งเป็นการกำหนด ลักษณะของกล่องท้ายและด้านข้างของรถจักรยานยนต์เป็นหลัก ซึ่งแน่นอนว่า กระทบกับสายทัวร์ริ่ง ปี๊ป 3 ใบ อย่างแน่นอน

โดยสาระสำคัญมุ่งไปที่การกำหนดขนาดของกล่องท้ายที่ กว้าง และ ยาว ไม่เกิน 60 เซนติเมตร และมีความสูงไม่เกิน 70 เซนติเมตร และด้านข้างซึ่งมีความกว้างจากขอบซ้ายรถถึงขอบขวาไม่เกิน 90 เซนติเมตร เว้นแต่กรณีรถที่มีความกว้าง เกิน 90 เซนติเมตร ให้มีความกว้างสูงสุดได้ไม่เกิน 110 เซนติเมตร ซึ่งในข้อนี้นี่เองทำให้สายทัวร์ริ่งต้องกลับไปวัดระยะขอบของกล่องด้านข้างของรถตัวเอง ว่าเกินหรือไม่

และอีกหัวข้อที่สำคัญก็คือ กล่องท้ายนั้นให้ยื่นเกินส่วนท้ายสุดของรถได้ไม่เกิน 30 เซนติเมตร ซึ่งเชื่อว่าข้อนี้มีรถสายทัวร์ริ่งหลายคันที่เกินออกมา โดยกฎหมายข้อนี้นั้น จะประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมานั่นเอง สำหรับแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและขนส่งนั้นยังต้องรอดูอีกครั้งหนึ่ง เพราะเจตนาของประกาศข้อนี้ เพื่อจัดระเบียบรถสำหรับส่งสินค้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนั่นเอง

ลิงค์ต้นฉบับราชกิจจาฯ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/222/T_0011.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/222/T_0013.PDF

Author Image
bikerthink