Free Practice , Qualifying  คืออะไร

Free Practice , Qualifying คืออะไร

สำหรับในการแข่งขัน MotoGP นั้น หลายคนคงเคยได้ยินในเรื่องของการแข่งขันในรอบ Free Practice และ Qualifying ซึ่งโดยสำหรับในการแข่งขัน MotoGP นั้นจะทำการแข่งขันกัน 3 วัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นวันศุกร์ เสาร์ และ อาทิตย์ ซึ่งในวันแรกนั้นก็จะเป็นการแข่งในรอบ Free Practice ถัดมาในวันที่สอง นั้นจะทำการแข่งในรอบ Qualifying โดยจะทำการแบ่งออกเป็น Q1 และ Q2 นั่นเอง

สำหรับ Free Practice นั้นก็คือวันซ้อมนั่นเอง แต่ในการซ้อมนั้น นักแข่งแต่ละคนจะต้องทำการซ้อมภายในเวลา 45 นาที จำนวน 3 ครั้ง โดยจะเลือกเวลาต่อรอบที่ดีที่สุดมาจัดอันดับกัน โดยอันดับที่ 1-10 จะได้ผ่านเข้าสู่รอบจัดอันดับกริดสตาร์ท Q2 เลยโดยไม่ต้องไปทำการแข่งขันในรอบ Q1

Qualifying คือรอบการแข่งขันเพื่อคัดเลือกกริดสตาร์ท(ช่องในการออกสตาร์ท) โดยจะแบ่งเป็นรอบ Q1 และ Q2 โดยในตะละรอบจะทำการแข่งขันคล้ายกับ รอบ Free Practice แต่มีเวลาเพียง 15 นาที และรอบการแข่งขันเพียง 3 รอบเท่านั้น ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลาในการปรับตั้งค่ารถน้อยกว่า โดยจะนำผู้ขับขี่ที่ทำเวลาต่อรอบได้ดีที่สุดมาจัดอันดับ

Qualifying Q1 เป็นรอบคัดเลือกกริดสตาร์ทในลำดับที่ 13 ไปจนถึงลำดับสุดท้าย โดยสำหรับผู้เล่นที่ทำเวลาต่อรอบใน รอบ Free Practice ได้ในอันดับที่ 11 เป็นต้นไปจะต้องมาทำการแข่งในรอบ Q1 โดยผู้เล่นที่ได้อันดับ 1 และ 2 ของรอบ Qualifying Q1 นั้นจะได้เข้าไปแข่งขันในรอบ Q2 ต่อไป และผู้ที่ได้อันดับ 3 เป็นต้นไป ก็จะได้เริ่มในกริดสตาร์ท ที่ลำดับ 13 เป็นต้นไปตามลำดับ

Qualifying Q2 เป็นรอบคัดเลือกกริดสตาร์ทในลำดับที่ 1-12 โดยจะนำผู้เล่นที่ได้อันดับ 1-10 ในรอบ Free Practice และ อันดับ1-2 ในรอบ Q1 มาทำการแข่งขันกันนัั่นเอง

Author Image
bikerthink