ผ่อนรถไม่ไหว คืนรถแล้วจบมั้ย?

ผ่อนรถไม่ไหว คืนรถแล้วจบมั้ย?

สำหรับชาวไบเกอร์ที่ประสบปัญหาทางเรื่องการเงิน นั้นอาจจะมีข้อสงสัยที่ว่า ถ้าหากเรานั้นไม่สามารถผ่อนรถที่เช่าซื้อมาจากไฟแนนซ์ได้ไหว จนถูกบอกเลิกสัญญา แล้วถ้าหากคืนรถให้ไฟแนนซ์แล้ว หนี้ที่ค้างอยู่นั้นจะจบหรือไม่ หรือจะถูกฟ้องร้องเพิ่มเติม สำหรับบทความนี้แอดมินจะมาตอบคำถามครับ

สำหรับในกรณีที่เราซื้อรถกับไฟแนนซ์แล้วนั้น เรามีสถานะเป็นผู้เช่าซื้อรถ โดยจะเป็นผู้ครอบครอง มีหน้าที่ชำระค่าเช่าซื้อหรือค่างวดตามสัญญา ก็คือยอดหนี้ที่ค้างกับไฟแนนซ์นั่นเอง โดยถ้าหากเราจ่ายค่างวดก็จะถูกนำไปหักจากยอดหนี้ นั่นเอง ต่อมาถึงวันนึง เรากลับไม่สามารถที่จะผ่อนรถคันนั้นไหว จึงขาดการชำระค่างวด และไฟแนนซ์ได้มาเอารถคืนไป คำถามคือ หนี้ของเราจะจบหรือไม่

สำหรับในกรณีข้างต้นนี้ ถ้าเราได้คืนรถให้กับไฟแนนซ์ไปแล้ว นั้นจะยังไม่จบขั้นตอน แต่ทางไฟแนนซ์จะทำการฟ้องร้องส่วนต่างและค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจากการที่เราผิดสัญญา ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมศาล ค่าเสียเวลา หรืออื่นๆ เพิ่มเช้ามา ซึ่งเราจะต้องไปดำเนินการไกล่เกลี่ยในทางแพ่งที่ศาลกับทางไฟแนนซ์ ซึ่งอาจนำมาสู่การถูกบังคับคดี หรือการถูกยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาดมาใช้หนี้อีกด้วย

Author Image
bikerthink